OSTEOPATHIE BIJ ZWANGERSCHAP EN BABY'S

Osteopathie bij zwangerschap


De basis voor onze gezondheid wordt gelegd in de baarmoeder. Daarom is een goede vitaliteit voor en tijdens de zwangerschap van groot belang voor moeder en kind. In relatief korte tijd verandert er veel op mechanisch, hormonaal en emotioneel vlak. Je hele interne huishouding moet immers voor twee personen worden ingericht. Door de vormverandering van het lichaam maar ook door de veranderde ligging van de vitale organen, ondergaan met name de bindweefselstructuren van het lichaam, mede door de invloed van hormonen en zwaartekracht, aanzienlijke veranderingen. De bekende zwangerschapskwaaltjes zoals; rug-, bekken-, been-, bekkenbodem-, spijsverterings- en hoofdpijnklachten kunnen het geluk van de zwangerschap aanzienlijk verstoren. Met osteopathie kunnen de zwangerschapsklachten op een natuurlijke manier behandeld worden, zonder het kind in gevaar te brengen. Osteopathie is er juist primair op gericht om het lichaam weer in balans te brengen. Hoe beter de moeder het vergaat des te beter is het voor het kind,voor nu en later.

Veel medicijnen mogen tijdens de zwangerschap echter niet gebruikt worden. Osteopathie is dan een prima alternatief. Langdurige en moeilijke bevallingen kunnen een groot impact hebben op moeder en kind. Het gebruik van zuignap of tang bij de bevalling kan voor het latere functioneren van moeder en vooral kind van grootte invloed zijn. Ook na de bevalling kan osteopathie een effectieve en verreikende oplossing bieden om het lichaam van de moeder op verschillende niveaus, fysiek, emotioneel en geestelijk weer in balans te brengen

Osteopathie bij Baby's


Baby’s en kinderen vragen speciale aandacht binnen zowel de geneeskunde als de osteopathie. Een kind is geen kleine volwassene. Er zijn vele aspecten in de behandeling van een kind anders dan bij een volwassene doordat kinderen volop in ontwikkeling zijn, zowel mentaal als fysiek. Elke ontwikkelingsfase vraagt een specifieke benadering, heeft zijn eigen kenmerken en kinderziekten. Een baby is anders dan een peuter en een peuter is weer anders dan een kleuter of een puber. Als er een probleem in één van de facetten van de ontwikkeling optreedt, heeft dit gevolgen voor de totale ontwikkeling van het kind. Elk kind vraag dan ook zijn eigen unieke benadering. Zo ontstaan bij een aantal kinderen al problemen tijdens de geboorte door, een te nauw geboortekanaal, een stug bekken van de moeder of hulpmiddelen bij de bevalling. Dit kan nadelige invloed hebben op de beweeglijkheid van het lichaam van de baby. Wat later aanleiding kan geven tot groeistoornissen, motorische achterstand, onrust en andere klachten zoals steeds terug kerende oorontstekingen, schedel vervormingen, long- of darmproblemen. Met osteopathie kunnen deze klachten op een veilige manier behandeld worden, zonder het kind in gevaar te brengen.

Een osteopaat gebruikt alleen de handen om via zeer lichte mobilisaties op het niveau van lichaams- en weefselritmen de beweeglijkheid van alle weefsels, gewrichten of organen te herstellen. De technieken worden op alle deelaspecten van het lichaam (pariëtaal, visceraal en craniaal) toegepast. De behandeling is afgestemd op de patiënt en de techniekkeuze waarborgt een veilige en doeltreffende behandeling. Baby's en kleine kinderen worden niet gemanipuleerd. Hieronder vindt u een lijstje van de klachten die osteopaten het meest tegenkomen. Staat de klacht waarvoor u hulp zoekt er niet bij, aarzel dan niet contact op te nemen met een erkend osteopaat en vraag of hij of zij iets voor u kan betekenen.
• Problemen met drinken, slapen, boeren
• Veelvuldig huilen
• Voorkeurshouding
• Allergieën
• Ademhalingsproblematiek